Vide

Uzņēmums Enersense ir iesaistīts visos enerģētikas nozares dzīves cikla posmos, un mēs uzskatām, ka mūsu pakalpojumi ir ļoti svarīgi sabiedrības ceļam uz ilgtspējīgāku attīstību.

4. Vide

Enersense mērķis ir samazināt savas darbības ietekmi uz vidi sadarbībā ar darbiniekiem, klientiem un piegādātājiem un rīkoties proaktīvi vides jautājumos, piemēram, pastāvīgi mērot un novērtējot radīto ietekmi uz vidi.
Enersense mērķis ir nepārtraukti uzlabot pakalpojumus, lai tie būtu videi draudzīgāki, aktīvi meklējot līdzekļus, lai samazinātu kaitīgo ietekmi uz vidi visā pakalpojumu dzīves ciklā. Mēs samazinām savas darbības ietekmi uz vidi, pareizi izvēloties un izmantojot materiālus un procesus, kā ari līdz minimumam samazinot darbības laikā radīto atkritumu un emisiju daudzumu.
Enersense darbiniekiem ir jāievēro tiesību akti, kas saistīti ar vidi, vides atļaujas un citi piemērojamie rīkojumi, kā arī Enersense vadlīnijas saistībā ar vidi. Darbiniekiem jācenšas samazināt vai novērst radīto atkritumu daudzumu vai citu kaitīgu ietekmi uz vidi, piemēram, pārstrādājot materiālus vai atkritumus.