Augstsprieguma tīklu būvniecība

SIA Enersense projektē, uzstāda, uztur un atjauno augstsprieguma stacijas un elektrolīnijas un tīklus.

Augstsprieguma tīklu būvniecībā realizētie projekti

Projekta nosaukumsGads
SIA "Gaujas koks" rūpnīcas pieslēgums 110kV elektriskajam tīklam, izbūvējot apakšstaciju "Gaujas koks" Oļu ielā 7, Jēkabpilī2022-2023
330 kV elektropārvades līniju Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā. 2021-2024
Vattenfall Eldistribution AB Gaisvadu līnija 170 kV Blakfjellets (Blackfjället) - Noršerns (Norrtjärn), Noršerns (Norrtjärn) - Blūdrūtsberjets (Blodrotsberget)2019-2020
Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils-Tume-Imanta, pastiprinot ar 330 kV līniju.2016 -2019
Rīgas loka 110/10 kV transformatoru apakšstacijas „Skanste” būvniecība. 2016
Apakšstacijas "Priedaine" 110 kV sadalnes pārbūve. 2016 - 2017
Apakšstacijas "Valdemārpils" 110 kV sadalnes pārbūve. 2016 - 2017
330 kV un 110 kV līniju atjaunošanas un uzturēšanas remontdarbi, balstu maiņas.2015-pašlaik
OPGW kabeļa līnijas izbūve uz 110 kV EPL LNr.148 posmā no a/st. "Eleja" vadības ēkas līdz a/st. "Tērvete" vadības ēkai - Zibensaizsardzības troses nomaiņa pret OPGW – 24,17 km2015
Līniju atjaunošanas un uzturēšanas remontdarbi 2015. gadā – Krustpils iecirknī / 110/330 kV EPL balstu maiņa: 330 kV balsti - 48 gab., 110 kV balsti - 23 gab.330 kV, balsta statņu nomaiņa – 7 gab.2015
330/110 kV apakšstacijas "Viskaļi" 330 kV sadalnes ietaises rekonstrukcija.2015 - 2016
Projektēšanas, celtniecības un montāžas darbu veikšana 110/20 kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņai apakšstacijā Nr. 16 „Ieriķi" – projekta, izstrāde, saskaņošana. TNr1 un TNr.2 demontāža, transformatoru eļļas uztveršanas bedru demontāža, jaunu pamatu un eļļas savākšanas bedru izbūve. Jauno transformatoru TNr.1 un TNr.2 pieslēgšana no primārā sprieguma puses, RAA, DV,TM pārbūve. 2014 - 2015
OPGW troses izbūve uz 110 kV EPL LNr.169 posmā no a/st. „Priekule" vadības ēkas (Priekules pag., Kamenes apakšstacija Priekule) līdz a/st. „Nīca" vadības ēkai (apakšstacija Nīca, Aizsilnieki, Nīcas pagasts). 2014
Projektēšanas, celtniecības un montāžas darbu veikšana 110/20/6 kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņai apakšstacijā Nr.76 „Cēsis".2014
Līniju atjaunošanas un uzturēšanas remontdarbi Krustpils iecirknī.2014
OPGW troses projektēšana un instalācija uz 110 kV EPL LNr.158, 167 posmā no a/st. "Brocēni" vadības ēkas līdz apakšstacijas "Priekule" vadības ēkai ar pieslēguma ievadu apakšstacijas "Kūmas" vadības ēkā / Projektēšanas darbi, OPGW troses montāža, kabeļu kanalizācijas izbūve, optisko pazemes kabeļu montāža – 42 km.2013 - 2014
Līniju atjaunošanas un uzturēšanas remontu darbi 2013. gadā - Daugavpils iecirknī, Krustpils iecirknī, Grobiņas iecirknī / 110 kV dzelzbetona balstu maiņa – 7 balsti; 330 kV dzelzbetona balstu maiņa - 9 balsti; 330 kV dzelzbetona balstu statņu maiņa - 16 gab.; 330 kV zibensaizsardzības troses statņu remonts - 38 statņi.2013
110/330 kV gaisvadu līnijas "Kurzemes loks" izbūve, pamatu un balstu izbūve, vadu, zibensaizsardzības troses, OPGW kabeļa montāža. 2012 -2014
110/20/10 kV apakšstacijas „Gulbene" rekonstrukcijas celtniecības un montāžas darbi. Apakšstacijas rekonstrukcija pilnā apjomā (bez 110 kV slēgiekārtas piegādes). 2013 -2015
125 MVA autotransformatora montāža 330 kV apakšstacijā "Brocēni" / Autotransformatora novietošana uz pamata, mezglu montāža, profilaktiskie mērījumi. 2013
125 MVA autotransformatora montāža 330 kV apakšstacijā "Ventspils" / Autotransformatora novietošana uz pamata, mezglu montāža, profilaktiskie mērījumi. 2013
Augstfrekvences apstrādes elementu uzstādīšana a/st. „Grobiņa" LNr.324 / Projekta izstrāde, augstfrekvences elementu uzstādīšana. 2013
110 kV transformatoru nomaiņa apakšstacijā Nr. 75 „Aloja" un apakšstacijā Nr. 110 „Jāņciems" / 110 kV transformatoru pārvietošana, demontāža, pieslēgšana esošajai shēmai primārajās un sekundārajās pusēs. 2013
Ieriķu apakšstacijas dispečervadības sistēmas LSA nomaiņa / Dispečervadības sistēmas LSA nomaiņa, RA esošo vadības moduļu un esošo releju demontāža un aizstāšana ar jauniem vadības relejiem, RAA sekundāro ķēžu montāža. 2013
Apakšstacijas „Grobiņa" 330 kV sadalnes paplašināšana / 330 kV LNr.425 ligzdas izbūve, 110 kV LNr. 266 ligzdas primārā shēmojuma nomaiņa. 2013
Vadības ēkas izbūves darbi apakšstacijā „Ventspils" - vadības ēkas rekonstrukcija un 330/110 kV ārgaisa sadales būvniecība. 2013
Projektēšana, celtniecība un montāžas darbu veikšana transformatora TNr.2 nomaiņai 110/20 kV apakšstacijā "Smiltene" – Projekta izstrāde; celtniecības darbi; montāžas darbi - demontējamo iekārtu atvienošana no a/st. shēmojuma; TNr.2 demontāža un sagatavošana konservācijai; eļļas seperatora, sūkņu, filtrācijas lauka un signalizācijas zondes izbūve; esošo iekārtu demontāža; jauna transformatora pamata izbūve; RAA, RZS iekārtu motorpiedziņas barošanas dzesēšanas sist. barošanas ķēžu izbūve; transformatora neitrāles zemētāja ar pārsprieguma novadītājiem montāža; metālkonstrukciju izgatavošana un uzstādīšana.2012
330/110 kV gaisvadu līniju atjaunošanas un uzturēšanas darbi Krustpils un Daugavpils iecirkņos. 2012
Transformatoru eļļas virszemes uztvērēju un pazemes savācēju bedru remonts apakšstacijā Nr.86 "Cesvaine".2012
330 kV pārslēguma punkta demontāža Pļaviņu HES 52m atzīmē, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 2a. 2012
110 kV KL TN7 posmā aka Nr.1-aka Nr.2 esošā kabeļa demontāža un jaunā kabeļa montāža D teritorijā, Aconē. 2012
110/20 kV apakšstacijas "Skulte" celtniecības un montāžas darbi – Apakšstacijas ēkas rekonstrukcija, drenāžas un eļļas separācijas sistēmu izbūve, apakšstacijas pievadceļu un ceļu izbūve, 110/20 kV apakšstacijas transformatora TNr.1 pieslēguma izbūve, ADSS a/st. "Saulkrasti" - a/st. "Skulte" - a/st. "Limbaži" optiskā kabeļa izbūve. 2012
330 kV līnijā Nr.323 zibens aizsardzības troses nomaiņa Brocēnu un Grobiņas iecirkņos. 2011
330/110 kV gaisvadu līniju atjaunošanas un uzturēšanas darbi Krustpils un Daugavpils iecirkņos. 2011-2012
Apakšstacijas "TEC-2" 330/110 kV āra sadalietaises paplašināšanas darbi - 330 kV ligzdas izbūve, 110 kV ligzdas izbūve, 110 kV kabeļu EPL izbūve, 330 kV gaisvada EPL izbūve.2011 -2012
A/S "Liepājas metalurgs" 110/33 kV 120 MVA transformatora uzstādīšana uz pamata, 110 kV caurvadu montāža, 33 kV caurvadu montāža, eļļas uzpildīšana ar degazāciju un vakuuma iekārtu, aktīvās daļas žāvēšana, noslēgarmatūras un mezglu montāža, sprieguma regulēšanas iekārtas remonts, agregātu nomaiņa (bojāts sūknis), dzesēšanas automātikas uzstādīšana, montāža, pārbaudes. Transformatora mērījumi pilnā apjomā ar pārvietojamo laboratoriju.2011
Elektromontāžas darbi - apgaismojuma izbūve metāllūžņu laukumam, celtņu troleju līniju pievienojumi. 2011
110/20 kV apakšstacijas Nr. 264 "Pope" ar vēja ģeneratoru izbūve. Projekta izstrāde, vadības ēkas būvniecība, 110/20 kV transformatora MVA 63 - 1 gab. piegāde, uzstādīšana, montāža. ĀSI 110 kV iekārtas montāža. Zemējuma kontūra izbūve, ārējā apgaismojuma izbūve, perimetra siganalizācijas izbūve un video novērošanas izbūve. RAA un TM piegāde, izbūve un ieregulēšana, 110 kV KL montāža. 20 kV slēgiekārtu piegāde un montāža. 20 kV kabeļa piegāde un montāža. ADSS optiskā piekarkabeļa montāža uz 110 kV EPL LNr. 269- 42 km.2011
6 kV elektroapgādes tīkla izbūve un modernizācija AS „Liepājas Metalurgs".2010 -2011
AS „Liepājas metalurgs" D-S VC 110/33/8 kV apakšstacijas un vadības ēkas būvniecība. Tehniskā projekta izstrāde. Primārās 110/33/8/0,4 kV iekārtas, RAA iekārtas piegāde un montāža, 110/33/8 kV sadales, vadības telpas iekārtas montāža, RAA projektēšana un izbūve. Spēka transformatoru 110/33/8/0,4 kV 63 un 120 MVA montāža uz pamata, ievešana darbā. Līdzsprieguma sadales, akumulatoru bateriju un taisngriežu projektēšana, piegāde, montāža un ieregulēšana.2010 -2011
110 kV elektropārvades līnijas LNr. 219 pārbūve kabeļu izpildījumā posmā no apakšstacijas „Mīlgrāvis" līdz balstam Nr. 15 - 110 kV - kabeļa montāžas darbi; caurdures (HUV) izbūve zem Daugavas un Sarkandaugavas; vecās 110 kV GL demontāža; optiskā kabeļa montāža.2010 -2012
400 kV jaunas EPL izbūve posmā Stenkullene-Lindome (Zviedrija).2010 -2012
Optiskās kabeļu līnijas projektēšana un izbūve Daugavpilī (ADSS optiskā kabeļa montāža).2010
Telekomunikāciju tīkla projektēšana un izbūve Jelgavā DWDM pamattīkla paplašināšanai (ADSS optiskā kabeļa montāža).2010
110 kV EPL Rapla-Paide (Igaunija) – Optiskā kabeļa montāža. 2010
110/10 kV apakšstacijā „Imanta" jaunu spēka transformatoru (2 gab.) 110/10/10 kV 40 MVA MINEL" TP-0903-40 uzstādīšana uz pamata, montāžas darbi un eļļas uzpildīšana.2010
400 kV EPL Vittersjo-Hamra (Zviedrija) – Zibensaizsardzības troses nomaiņa, optiskā kabeļa montāža. 2010
330 kV EPL Balti-Pussi (Igaunija) – Distanceru nomaiņa. 2010
110/330 kV EPL remonta darbi Krustpils un Daugavpils iecirkņos – Balstu nomaiņa, ekrāntroses nomaiņa. 2010
330 kV EPL Balti – Eesti (Igaunija) – Izolatoru nomaiņa. 2010
400 kV EPL Pikkarala-Alajarvi (Somija) – Zibensaizsardzības nomaiņa, optiskā kabeļa montāža. 2010
400 kV GL Vittersjo-Hamra (Zviedrija) OPWG troses maiņa.2010
110 kV gaisvadu elektropārvades līniju atjaunošanas remontdarbi Rīgas un Grobiņas iecirkņos. 2009
330/110 kV gaisvadu elektropārvades līniju remontdarbi Rīgas un Valmieras iecirkņos. 2009
380 kV līnijas Letsi – Somijas robeža OPWG un ekrāntroses montāža. 2009
Kopulas 400/110 kV apakšstacijas (Somija) ĀSI būvniecība / Projektēšana, iekārtu piegāde, metālkonstrukciju, kopņu, vadu, 440 kV iekārtas, sekundāro un spēka kabeļu montāža, līdzsprieguma spēka iekārtas montāža, RAA paneļu montāža un pievienošana. 2008 -2009
220 kV apakšstacijā Valajaskoki (Somija) ĀSI būvniecība / Projektēšana, iekārtu piegāde, metālkonstrukciju, kopņu, vadu, 440 kV iekārtas, sekundāro un spēka kabeļu montāža, līdzsprieguma spēka iekārtas montāža, RAA paneļu montāža un pievienošana. 2008 -2009
440 kV apakšstacijā Petäjäskoski (Somija) ĀSI būvniecība / Projektēšana, iekārtu piegāde, metālkonstrukciju, kopņu, vadu, 440 kV iekārtas, sekundāro un spēka kabeļu montāža, līdzsprieguma spēka iekārtas montāža, RAA paneļu montāža un pievienošana. 2008 -2009
110 kV 32 MVA transformatoru 2 gab.nomaiņas darbi apakšstacijā Nr. 121 „Carnikava". Pašpatēriņa 63 KVA transformatoru uzstādīšana 2 gab., komercuzskaite, 20 kV kopņu tilta izbūve 2 gab., RAA pārbūve, 110 kV transformatoru eļļas uztveršanas bedres izbūve- 2gab., eļļas savācējbedres ar seperatoru izbūve; Apakšstacijas Nr. 121 „Carnikava" 20 kV slēgiekārtas rekonstrukcija / Jaunas ēkas būvniecība, 20 kV ISI izbūve ABB slēgiekārtas montāža 14 ligzdām, 20 kV kabeļu un kabeļbalstu montāža, KL un GL pārbūve. 20 kV sadales ēka, iekārtu uzstādīšana. 2009
110/10 kV apakšstacijas „Matīss" būvniecība. Tehniskā projekta izstrāde, 110/10 kV ISI ēkas būvniecība, 110 kV elektroiekārtas un RAA piegāde, 10 kV elektroiekārtas piegāde, elektromontāžas darbu veikšana, transformatoru 32 MVA 110/10 kV montāža – 2 gab., SSI līdzsprieguma, maiņsprieguma pašpatēriņa sadales, akumulatoru bateriju, taisngriežu, pašpatēriņa transformatoru 63 kVA piegāde un montāža. 2008 -2009
Apakšstacijā Nr. 10 „Salaspils" 20 kV slēgiekārtas rekonstrukcija, jaunās 20 kV iekārtas montāža un rekonstrukcija. 2008 -2009
Apakšstacijā Nr. 129 "Inčukalns" 20 kV sadales ēkas izbūve, 20 kV sadales uzstādīšana. Apakšstacijā Nr. 129 "Inčukalns" pašpatēriņa transformatora uzstādīšana, RAA pārbūve. 2008 -2009
Komercuzskaites sakārtošana 110 kV apakšstacijās. 2008
110 kV kabeļu līnija LNr.200 „Jāņciems – Bišuciems". Projektēšana, rekonstrukcija, jaunā 110 kV kabeļa piegāde un montāža, 110 kV kabeļa izbūve 1360 m. 2008
TEC-2 110 kV kabeļu guldīšana no mašīnzāles izvadiem līdz apakšstacijai Nr.8 - 2800 m 110 kV kabelis, RAA rekonstrukcija 3 pieslēgumiem. 2007 -2008
110kV GVL būvniecība Petajavesi (Somija). 2007 -2008
Apakšstacija Lasnamäe (Igaunija) 110 kV SS sadales punkta izbūve. 2007
110/20/10 kV transformatoru apakšstacijas „Zolitūde" vadības un sadales ēkas būvniecība. 110 kV slēgiekārtas montāža SSI, 110/10 kV 25 MVA transformatoru montāža – 2 gab., 110 kV sadales RAA montāža, SSI līdzsprieguma, maiņsprieguma pašpatēriņa sadales, akumulatoru bateriju, taisngriežu, pašpatēriņa transformatoru 63 kVA piegāde un montāža. 2007 -2008
110/20kV apakšstacijā Nr. 82 „Balvi" rekonstrukcijas darbi. 20kV sadalietaises rekonstrukcija, kabeļu un gaisvadu līniju rekonstrukcija, pašpatēriņa izbūve. 2007
110/10 kV apakšstacijā „Tīraine" slēgtās sadales ēkas būvniecība, 10 kV iekārtas rekonstrukcija. 2006 -2007
110/20/6kV apakšstacijā „Garkalne" 20/6 kV iekārtas rekonstrukcija, 20/6 kV kabeļu un gaisvadu līniju rekonstrukcija. 2006 -2008
130 kV līnijas Kramfors – Utansjo (Zviedrija) rekonstrukcija. 2006 -2007
110 kV EPL Nr.238/239 pārbūves darbi posmā balsts Nr.18-20 / Projekta izstrāde, 350 m 110 kV kabelis. 2006
110/10 kV apakšstacijas „Sarkandaugava" rekonstrukcijas darbi. 2005 -2006
Me olemme Enersense

Sazinieties ar mums

Vēlaties uzzināt vairāk par Enersense projektiem un pakalpojumiem?

Sazinieties ar mums!