Rīcības kodeksa ieviešana

Kodeksa ieviešana

Enersense aktīvi iesaistās šī Rīcības kodeksa piemērošanā un veicina tā ieviešanu, informējot uzņēmuma darbiniekus par Rīcības kodeksa saturu. Enersense nodrošina arī Rīcības kodeksa piemērošanas iekšējo uzraudzību.

Ikviena darbinieka pienākums ir iepazīties, izprast un ievērot šo Rīcības kodeksu. Rīcības kodeksa noteikumu vai prasību pārkāpumi var novest, piemēram, pie disciplināra rakstura sankcijām (ieskaitot darba tiesisko attiecību izbeigšanu), kā arī pie civiltiesiskās atbildības vai kriminālatbildības.

Tā kā šis Rīcības kodekss nevar risināt visas iespējamās situācijas, gadījumā, ja darbiniekam rodas šaubas par kādas rīcības atbilstību, viņam jākonsultējas ar attiecīgajiem dienestiem. Ikreiz, kad rodas kādi jautājumi vai arī bažas par rīcības atbilstību, darbinieki tiek aicināti nekavējoties vērsties pie sava tiešā vadītāja vai Enersense juriskonsultiem.

Ziņošana par pārkāpumiem. Pārkāpumu izmeklēšana

Ikvienam darbiniekam, kura rīcībā ir informācija par kādu potenciālo vai iespējamo Rīcības kodeksa pārkāpumu, ir pienākums ziņot par šādu pārkāpumu vadībai elektroniski, uz šādu e-pasta adresi: ethics@enersense.com. Tiesības piekļūt šim e-pastam un iepazīties ar tā saturu ir tikai Enersense Ētikas komisijas dalībniekiem. Darbinieks var arī sūtīt ziņojumu pa pastu uz šādu adresi: Enersense International Plc, SVP, Legal, Konepajanranta 2, 28100 Pori, Somija.

Visos gadījumos tiek nodrošināta pienācīga ziņojumu iesniedzēja un aizdomās turētās personas tiesību un privātuma aizsardzība pret atklāšanu, piemēram, tiešajai vadībai un citiem darbiniekiem. Turklāt pret darbinieku, kas labticīgi ziņojis par pārkāpumu, nevar tikt vērstas nekāda veida represīvas darbības.

Pārvaldība

Šis Rīcības kodekss ir Enersense Juridiskās nodaļas vadītāja īpašums, un Juridiskās nodaļas vadītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs ierosināt Rīcības kodeksa noteikumu pārskatīšanu.