Projekti

Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektromontāža, uzturēšana, modernizācija, apkope, remonts šādos objektos:

  • augstsprieguma apakšstacijas, augstsprieguma gaisvadu līnijas, augstsprieguma kabeļu līnijas;
  • zemsprieguma un vidējā sprieguma kabeļu un gaisvadu elektrolīnijas, vidēja sprieguma apakšstacijas;
  • telekomunikācijas, radiosakaru un mobilo operatoru bāzes stacijas, iekārtas un antenas, mobilo sakaru torņi, elektronisko sakaru tīkli, optiskie un vara sakaru mobilie tīkli, telekomunikāciju kabeļu tīkli, radiosakaru torņi un masti, sakaru operatoru antenas torņos, iekšējie un ārējie telekomunikāciju tīkli, videonovērošanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas, apsardzes sistēmas, sakaru konteineri, ārtelpu telekomunikāciju skapji un konteineri;
  • mehāniskās iekārtas, elektroiekārtas un kontroles mēraparatūra (t.sk. sūkņi, palīgsistēmas, hidraulikas un spiestā gaisa sistēmas), cauruļvadu sistēmas, hidrotehniskās būves, hidrotehniskās iekārtas, betona virsmas, siltuma ražošanas iekārtas, ugunsdzēsības sistēmas, automatizētās kontroles sistēmas;
  • inženierbūves.
  • Mēs veicam arī kompleksus projektēšanas, piegādes un montāžas darbus.

Mūsu lielākie realizētie projekti

Projekta nosaukumsGads
SIA "Gaujas koks" rūpnīcas pieslēgums 110kV elektriskajam tīklam, izbūvējot apakšstaciju "Gaujas koks" Oļu ielā 7, Jēkabpilī2022-2023
Rīgas TEC-1 katlu utilizatoru Nr.1 un Nr.2 atjaunošanas remonts2023
Rīgas TEC-1 katlu utilizatoru Nr.1, 2 dīkstāves konservācijas shēmas izveide2023
TEC-2 gāzes noplūdes, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzturēšanas remonts 2022. un 2023.gadā2022-2023
TEC-1 ģeneratoru GN1, GN2 un GN3 releju aizsardzības iekārtu modernizācija2022-2023
Ķeguma HES automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbūve2021-2022
AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ēkas kreisā krasta kāpņu telpas Nr.3 un labā krasta balstā esošo kāpņu Nr.26 atjaunošanu. Kāpņu telpas lifta demontāža. Injekciju veikšana dzelzsbetona sienām2021-2022
AS "Latvenergo" Aiviekstes HES ēku renovācija2021
Jaunbūvējamas 150 kV augstsprieguma līnijas balstu pamatu izbūve Pitea novadā Zviedrijā. Pasūtītājs: Žilinskis ir Co UAB2020-2021
Apakšstacijas “Krustpils” bāzes ēkas rekonstrukcija2020
TEC-2 pirmā energobloka pazemes gāzes cauruļvada katodu aizsardzības sistēmas pārbūve2020
LVRTC divu torņu izbūve ; VASES pirmais Radionovērošanas punkta tornis Latvijā; Tele 2 200+ torņu un mastu izbūve Latvijā 2016-2021
Vattenfall Eldistribution AB Gaisvadu līnija 170 kV Blakfjellets (Blackfjället) - Noršerns (Norrtjärn), Noršerns (Norrtjärn) - Blūdrūtsberjets (Blodrotsberget)2019-2020
TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā2018-2020
TEC-1 elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā2018-2020
Rīgas TEC-2 ugunsdzēsības ūdens sūknētavas pārbūve (1. un 2. kārta)2017-2018
Kurzemes loka 110 kV elektropārvadu līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Imanta (Rīga), pastiprinot ar 330 kV līniju 2016-2019
Apakšstacijas „Priedaine” 110 kV sadales pārbūve2016-2017
Apakšstacijas „Valdemārpils” 110 kV sadales pārbūve 2016-2017
Rīgas Siltuma siltumcentrāles “Imanta” vadības pults telpas rekonstrukcija 2016
Rīgas loka 110/10 kV transformatoru apakšstacija „Skanste” būvniecība 2016
330/110 kV apakšstacijas „Viskaļi” 330 kV sadales ietaises rekonstrukcija2015-2016
Rīgas HES un Ķeguma HES hidrotehnisko būvju automatizētās novērošanas sistēmas izbūve.2013-2015
110/330 kV gaisvadu līnijas "Kurzemes loks" izbūve.2012-2014
Vēja ģeneratoru pamatu un ceļu izbūve vēja parkā “Platenes pļavas” Ventspils novadā (2011-2012). Pasūtītājs: SIA “CMC”2011-2014
Apakšstacijas „TEC-2” 330/110 kV āra sadales paplašināšanas darbi 2011-2012
Popes vēja ģeneratoru parka projektēšana un būvniecība: 110/20 kV apakšstacija, elektrotīkls, optisko kabeļu tīkls un vēja ģeneratori.2011-2012
AS «Liepājas metalurgs» 110/33/8 kV apakšstacijas un vadības ēkas būvniecība.2010-2011
EmTEM pilvipohjainen, digitaalinen ja reaaliaikainen järjestelmä projektinhallintaan
Realizētie projekti

Augstsprieguma tīklu būvniecība

SIA Enersense projektē, uzstāda, uztur un atjauno augstsprieguma stacijas un elektrolīnijas un tīklus.

Lasīt vairāk
Telekomunikāciju tīklu būvniecība.
Realizētie projekti

Telekomunikāciju tīklu būvniecība

Kopā ar sadarbības partneriem SIA Enersense sniedz šādus elektronisko sakaru tīklu būvniecības pakalpojumus:

Lasīt vairāk
Energoindustrija.
Realizētie projekti

Energoindustrija

Saskaņā ar sadarbības partneru projektiem mēs veicam šādus darbus:

Lasīt vairāk
Zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība.
Realizētie projekti

Zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība

Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir konsultācijas, projektēšana, būvniecība, apkope, renovācija un remonts.

Lasīt vairāk
Ēku būvniecība.
Realizētie projekti

Ēku būvniecība

SIA Enersense sniedz šādus publisko un rūpniecisko ēku un inženierbūvju projektēšanas, būvniecības un pārbūves pakalpojumus:

Lasīt vairāk
Projekti: būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektroinstalācija, apkope, modernizācija.
Realizētie projekti

Projekti

Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektromontāža, uzturēšana, modernizācija, apkope, remonts šādos objektos:

Lasīt vairāk
Me olemme Enersense

Sazinieties ar mums

Vēlaties uzzināt vairāk par Enersense projektiem un pakalpojumiem?

Sazinieties ar mums!