Privātuma politika mūsu mājaslapai

Privātuma politika

Informācija atjaunināta 13.01.2023. 

SIA Enersense un Enersense grupa apstrādā personas datus saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas datu aizsardzības principiem, kā arī piemērojamajiem tiesību aktiem attiecībā uz personas datiem (tostarp ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu).

Šajā privātuma politikā ir iekļauta informācija par to, kāpēc mēs savā vietnē apkopojam personas datus, kāda veida datus mēs apkopojam un kā mēs tos izmantojam un uzglabājam.

Šo privātuma politiku var papildināt ar konkrēta risinājuma konfidencialitātes paziņojumiem un papildu vietējiem dokumentiem. Turklāt jūsu kā datu subjekta tiesības dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Šajā privātuma politikā ir iekļauta informācija par tiesībām, kas ir balstītas uz Eiropas Savienības datu aizsardzības likumiem.

Datu pārzinis/datu apstrādātājs

Organizācija: Latvijā – SIA Enersense, savukārt  Enersense grupas līmenī – Enersense International Plc un/vai Enersense grupas uzņēmumi

Kontaktinformācija: Latvijā enersense@enersense.lv, tālr. +371 67716811; Enersense grupas līmenī – e-pasts: privacy@enersense.com.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

Kad Jūs apmeklējat mūsu vietni, Jūsu dators automātiski nosūta mums noteiktu tehnisko un citu informāciju (IP adresi, pārlūkprogrammas veidu un apmeklējuma avotu). Mēs arī apkopojam informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu vietni, izmantojot sīkfailus.

Mēs varam apstrādāt un saglabāt šādu informāciju:

 • Vārds un kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese un adrese
 • Personas CV iekļautie personas dati, piesakoties darbam SIA Enersense.
 • Klientu atsauksmes un kontakti
 • Informācija par mūsu pakalpojuma izmantošanu, piemēram, dati par meklēšanu un pārlūkošanu mūsu vietnē, sīkfaili
 • Informācija par interesēm un profilēšanu
 • Informācija par mūsu pakalpojuma izmantošanu, piemēram, dati par meklēšanu un pārlūkošanu mūsu vietnē, sīkfaili
 • Piekrišana vai aizliegumi saistībā ar tiešo mārketingu
 • Jebkāda cita informācija, kas nepieciešama reģistra vajadzībām

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam un saglabājam mūsu vietnes apmeklētāju personas datus, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu un uzlabotu tā efektivitāti un drošību.

Mēs arī izmantojam personas datus, lai pārdotu, tirgotu vai atkārtoti tirgotu savus pakalpojumus, kā arī sazinātos ar Jums. Dati var tikt izmantoti arī mūsu biznesa un pakalpojumu attīstībai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa leģitīmās intereses vai līgums saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679).

Kā mēs ievācam personas datus – sīkdatnes

Sīkfaili ir īsi teksta faili, ko tīmekļa serveris saglabā jūsu ierīcē. Tie apkopo informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu vietni.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai izstrādātu savus pakalpojumus un vietni, kā arī mērķtiecīgi veiktu mārketingu. Sīkdatņu atļaušana, kas vāc personas datus, ir brīvprātīga.

Izmantojot savus sīkfailu iestatījumus, varat noteikt, kādiem nolūkiem mēs varam izmantot apkopotos datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatņu atspējošana var ierobežot mūsu vietnes darbību un ietekmēt mūsu pakalpojuma kvalitāti.

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus

Mēs aizsargājam personas datus, proaktīvi pārvaldot riskus un prasmīgi plānojot drošību.

Mēs nodrošinām, ka mūsu vietne ir droša. Piekļuves tiesības savai vietnei mēs piešķiram tikai kontrolētā veidā un nodrošinām, ka personas datus apstrādā tikai pilnvarotas un kvalificētas personas.

Ja mēs pārsūtām personas datus saviem partneriem, mēs pieprasām, lai tie apstrādātu un aizsargātu personas datus saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu un piemērojamiem tiesību aktiem.

Personas datu izpaušana

Kad vien iespējams, mēs glabājam Jūsu personas datus drošos Eiropas datu centros.

Mēs sistemātiski izmantojam šādus pakalpojumu sniedzējus, piemēram:

•  Google
• Leadoo
• Crazy Egg

Daži no iepriekš minētajiem pakalpojumu sniedzējiem var dublēt vai pārsūtīt datus ārpus ES/EEZ valstīm uz ASV.

Personas datu tiesības

Mēs esam apņēmušies ievērot Vispārīgo datu aizsardzības regulu attiecībā uz datu subjektu tiesībām attiecībā uz savāktajiem datiem. Saskaņā ar regulu datu subjektiem ir šādas tiesības:

 • Būt informētam par savu personas datu apstrādi
 • Piekļūt datiem
 • Labot datus
 • Dzēst datus un tikt aizmirstam
 • Ierobežot datu apstrādi
 • Nodrošināt tiesības uz datu pārnesamību
 • Iebilst pret datu apstrādi
 • Nebūt pakļautam automatizētai lēmumu pieņemšanai

Rakstiski pieprasījumus, lūdzu, sūtiet uz dpo@enersense.com

Enersense Plc var noraidīt pieprasījumu vai iekasēt saprātīgu maksu, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, vai ja Enersense Plc ir citi likumīgi iemesli pieprasījuma noraidīšanai. Leģitīmi iemesli var liegt Enersense Plc dzēst personas datus, kas ir jāsaglabā, lai nodrošinātu atbilstību vietējiem tiesību aktiem vai, piemēram, lai saglabātu audita izsekojamību līdz vietējās pretenzijas perioda beigām. Enersense Plc var būt arī jāsaglabā dati, lai izpildītu savas līgumsaistības.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Enersense Plc aizsargā vai dzēš Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu, tas, iespējams, nevarēs sniegt pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot vai esat iepriekš pasūtījis vai pieprasījis, kā arī piedāvāt jums saturu, kuru vēlaties lejupielādēt vai saņemt.

Šīs privātuma politikas atjauninājumi

Enersense Plc cenšas nepārtraukti attīstīt savu tīmekļa vietni, biznesa un datu aizsardzības procesus un rīkus, un tādēļ patur tiesības mainīt šo privātuma politiku. Enersense Plc mudina Jūs periodiski pārskatīt šo privātuma politiku.

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem Enersense Plc var sazināties ar Jums, izmantojot citas lietotāja saskarnes vai apkopoto kontaktinformāciju, lai informētu Jūs par atjauninājumiem, kas būtiski ietekmē Jūs.