Rīcības kodekss

Rīcības kodekss – Atbilstības politika

Atbilstoši Empower vadības politikai Empower misija ir īstenot ienesīgu uzņēmējdarbību pakalpojumu sniegšanas jomā, palīdzot Empower klientiem uzlabot to uzņēmējdarbību ar Empower sniegto pakalpojumu starpniecību.

Šis Rīcības kodekss nosaka vispārējos darbības principus, kas ir saistoši ikvienam Empower darbiniekam un piegādātājam ikdienas darbā. Citiem vārdiem sakot, Rīcības kodekss definē veidu, kādā mēs strādājam kopā ar mūsu piegādātājiem, klientiem un citām personām.

Ņemot vērā ilgtspējas kritērijus un atbildīga uzņēmuma statusu, Empower ir noteikusi trīs pamatjomas:

Lai sekmētu Rīcības kodeksa ieviešanu ikdienas darbā, uzņēmuma vadība ir rīkojusies aktīvi un, izmantojot efektīvas komunikācijas metodes, uzņēmuma darbiniekiem, izskaidrojusi šī kodeksa saturu. Empower ikdienas darbā arī tiek uzraudzīta Rīcības kodeksa principu ievērošana.

Ikvienam Empower darbiniekam jāievēro šī Rīcības kodeksa noteikumi, neatkarīgi no tam uzticētajiem uzdevumiem un ieņemtā amata, un jārīkojas atbilstoši Rīcības kodeksam pakārtotajiem noteikumiem un vadības periodiski sniegtajiem norādījumiem. Visiem pakārtotajiem noteikumiem un norādījumiem jābūt saskaņā ar šo Rīcības kodeksu.

Empower piegādātāji un sadarbības partneri ir būtiska un integrāla Empower vērtību sistēmas daļa. Ņemot vērā sniegto informāciju, tiek sagaidīts, ka viņi īsteno savu darbību atbilstoši tiem pašiem augstākajiem juridiskajiem un ētikas standartiem, un komercpraksei kā Empower. Empower veicina šī Rīcības kodeksa piemērošanu, uzraugot tā piegādātāju un biznesa partneru darbību. Turklāt Empower ievēro tā sadarbības partneru ieviestās vadlīnijas tiesību, ētikas, veselības, drošības un vides jomā.