Energoindustrija

Saskaņā ar sadarbības partneru projektiem mēs veicam šādus darbus:

  • kompleksus projektēšanas, piegādes un montāžas darbus;
  • mehānisko iekārtu, elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras apkopes un uzturēšanas remontus, t.sk. sūkņiem, palīgsistēmām, hidraulikas un spiestā gaisa sistēmām;
  • cauruļvadu sistēmu izbūvi un remontu;
  • hidrotehnisko būvju remonta un rekonstrukcijas darbus;
  • hidrotehnisko iekārtu remonta, izbūves un remonta darbus;
  • betona virsmu remonta darbus;
  • siltuma ražošanas iekārtu remonta un uzturēšanas darbus;
  • ugunsdzēsības sistēmu izbūve un apkalpošana;
  • ēku un būvju aprīkošanu ar automatizētām kontroles sistēmām;
  • visa veida elektrodarbus.

Energoindustrijā realizētie projekti

Projekta nosaukumsGads
AS “Rīgas Siltums” Katlu iekārtu avāriju remontdarbi siltumavotu iekārtām ar jaudas diapazonu no 0,1 MW līdz 116 MW2021-2023
TEC-1 ģeneratoru GN1, GN2 un GN3 releju aizsardzības iekārtu modernizācija2020-2023
Pļaviņu HES mašīnzāles kravas celtņu apkopes platformu nomaiņa2023
Dublējošās identifikācijas (detektoru atkārtotāju) nodrošināšana TEC-2 otrā energobloka automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (AUATSS) dūmu detektoriem2023
Rīgas TEC-1 katlu utilizatoru Nr.1 un Nr.2 atjaunošanas remonts2023
Rīgas TEC-1 katlu utilizatoru Nr.1, Nr. 2 dīkstāves konservācijas shēmas izveide2023
TEC-2 gāzes noplūdes, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzturēšanas remonts 2022. un 2023.gadā2022 -2023
AS ”Latvijas Finieris” Termokatla “Aigars 1” apmūrējuma daļēju atjaunošanu (t.sk. materiālu pirkums un piegāde, kā arī bojātā apmūrējuma demontāža un tā atjaunošana)2022
“Ķeguma HES automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbūve2021 - 2022
TEC-1 elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2021.-2022.gadā.2021-2022
TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021.-2022.gadā.2021-2022
Rīgas TEC-2 dzeramā ūdens atdzelžošanas un mīkstināšanas iekārtu tehniskā apkope 2020.-2021.gadā. 2020-2021
AS “Rīgas Siltums” „Siltumcentrāles „Imanta” siltumenerģijas skaitītāju DN300 (4 gab.) nomaiņa2021
Rīgas TEC-2 tehniskā ūdens cauruļvadu nomaiņu posmā no teritorijas žoga līdz cirkulācijas kanālam un posmā starp akām A-6 un AA-14 "Acones dārzs" rajonā. 2021
Rīgas TEC-2 gāzes noplūdes sistēmu uzturēšanas remonts 2020.-2021.gadā. 2020-2021
TEC-2 pirmā energobloka pazemes gāzes cauruļvada katodu aizsardzības sistēmas pārbūve.2020
AS "Rīgas Siltums" siltumcentrāles “Zasulauks” elektroiekārtu uzturēšanas remontu darbi.2020
TEC-1 pazemes gāzes cauruļvada katodu aizsardzības sistēmas pārbūve.2020
AS "Rīgas Siltums"" siltumcentrāles „Zasulauks” pašpatēriņa koģenerācijas iekārtas telpas ugunsdzēsības sistēmas izbūve.2019
TEC-2 tehniskā ūdens cauruļvada posmu remonts.2019
SIA”AVESCO” divu dīzeļdzinēju uzstādīšana objektā, loģistikas centra, tehniskās palīgēkas, ūdens rezervuāru, apsardzes posteņa jaunbūve Ulbrokas ielā b/n, Rīgā.2019
Siltumtrases atjaunošana TEC-1, Viskaļu ielā 16, Rīgā.2019
TEC-1 elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā2018 -2020
TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā.2018 -2020
Pārgaujas novada pašvaldības apkures katla remonts Stalbes katlu mājā.2018
Kāpņu nomaiņa, remonts un aprīkošana ar kolektīvo pretkritiena aizsardzības sistēmu Ķeguma HES objektos. 2018
Rīgas HES sūkņu stacijas Nr 4. atjaunošana.2018
AS "Rīgas Siltums" katlu mājas Keramikas ielā 2A siltumtīklu un ūdenssildāmo katlu piebarošanas tvertnes nomaiņa.2018
TEC-2 2.energobloka drenāžas un atsāļotā ūdens sūkņu elektrobarošanas pārslēgšana.2018
TEC-2 2.energobloka nepārtrauktās elektroenerģijas barošanas nodrošināšana ugunsdzēsības sistēmas un gāzes atklāšanas paneļiem.2018
TEC-2 pirmā un otrā energobloka dzeramā ūdens mīkstināšanas iekārtu uzstādīšana.2018
Pļaviņu HES labā krasta ietves margu, apgaismes balstu un metāla kāpņu atjaunošana.2018
AS "Rīgas Siltums" katlu iekārtu avāriju remontdarbi siltumavotu iekārtām ar jaudas diapazonu no 0,1 MW līdz 116 MW.2017 -2019
Rīgas TEC-2 ugunsdzēsības ūdens sūknētavas pārbūve (1. un 2.kārta).2017 -2018
Pārgaujas novada pašvaldība, ”Apkures katla remonts Stalbes katlu mājā”2017
Rīgas HES dienesta korpusa kondicionēšanas sistēmas CARRIER AQUASNAP RA-120 36kW aukstuma agregāta nomaiņa.2017
AS "Rīgas Siltums" siltumcentrāles "Imanta" gāzes uzskaites punkta modernizācija.2017
Pārvietojamo patērētāju pieslēguma vietu izbūve RHES LB atz.+12,00 un pārvietojamo patērētāju sadalņu nomaiņa RHES AB un ŪP atz.+22,00 zonā.2017
Rīgas TEC-2 ūdenssildāmo katlu ŪK-3 un ŪK-4 gaisa iesūces konstrukciju pretkorozijas apstrāde.2017
Rīgas TEC-2 eļļas saimniecības telpas rekonstrukcija.2017
Rīgas TEC-2 ugunsdzēsības putu sūknētavas iekārtu vadības sistēmas paplašināšana.2017
Rīgas TEC-2 gāzes noplūdes un uguns noteikšanas/ dzēšanas sistēmu uzturēšanas remonts.2016-2017
AS "Rīgas Siltums" siltumcentrāles „Imanta” gaisa kompresoru uzturēšanas darbi.2016-2017
AS "Rīgas Siltums" siltumcentrāles "Imanta" vadības pults telpas rekonstrukcija.2016
Rīgas TEC-2 2.energobloka drošības vārstu 50NAD20AA310 un 50NAD10AA310 apkalpošanas laukumu izgatavošanas un montāžas darbi.2016
Rīgas TEC-1 siltumtīklu sildītāju lodīšu tīrīšanas sistēmas "TAPROGGE" remonts.2016
AS "Rīgas Siltums" siltumcentrāles “Imanta” ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vadības pults paneļa atjaunošana.2016
Rīgas HES azbestcementa starpliku nomaiņa kabeļu plauktos.2016
AS "Rīgas Siltums" siltumcentrāles "Zasulauks" ugunsdzēsības sistēmas apkopes darbi.2016
AS "Rīgas Siltums" siltumcentrāles „Imanta” ugunsdzēsības sistēmas apkopes darbi.2015-2017
Pļaviņu HES drenāžas ūdeņu savākšanas tvertņu 32 m atz. AN6, AN7 laidumos remonts.2015
AS "Rīgas Siltums" siltumcentrāles „Vecmīlgrāvis” pilsētas ūdensvada ievada aku (2gab.) rekonstrukcija.2015
AS "Rīgas Siltums" avārijas elektrobarošanas dīzeļģeneratora uzstādīšana siltumcentrālē „Imanta”.2015
Rīgas TEC-2 pirmā energobloka tvaika turbīnas un utilizācijas katla konservācijas sistēmas “Munters” modernizācija.2015
Termoelektrostaciju spiestā gaisa kompresoriekārtu apkope un remonts.2015
Rīgas TEC-1 ūdenssildāmā katla nr. 2. atjaunošanas remonts.2015
Rīgas TEC-2 dīzeļdegvielas saimniecības uzturēšanas remonts.2015
Rīgas TEC-2 gāzes noplūdes sistēmu uzturēšanas remonts un apkope.2014 -2015
TEC-1 gāzes noplūdes un uguns noteikšanas/dzēšanas sistēmu uzturēšanas remonts un apkope.2014 -2015
Rīgas HES un Ķeguma HES hidrotehnisko būvju automatizētās novērošanas sistēmas izbūve.2013 -2015
Pļaviņu HES kreisā krasta balsta no atz. 42.4m līdz atz. 75.3m fasādes betonu virsmu atjaunošanas remonts.2014
Rīgas HES dzeramā ūdens 2.pacēluma vadības programmas nomaiņa un automātikas rekonstrukcija.2014
Ķīļveida noslēgarmatūras uzstādīšana Rīgas TEC-2 ūdens sildāmo katlu Nr.1-5 ūdens trakta cauruļvadiem.2013
Rīgas HES ūdens pārgāznes aizvaru (ŪPA) vadības sistēmas atjaunošana. 2013
Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru (ŪPA) Nr.9 un Nr.10 eļļas apsildes kontūra nomaiņa, aizvaru eļļas apsildes sistēmas maģistrālo cauruļvadu nomaiņa.2013
Ķeguma HES tilta balstu Nr.3, 4, 5, 6, 8, 13, 15 betona virsmu remonts.2013
Rīgas HES un Ķeguma HES hidrotehnisko būvju automatizētas novērošanas sistēmas izbūve.2013
Rīgas TEC-2 cirkulācijas kanāla pārseguma uzstādīšana.2013
Rīgas TEC-2 gaisa žāvētāju/mitrinātāju GMŽ 2 un GMŽ 3 apkope.2013
Rīgas TEC-1 un TEC-2 komercuzskaites sistēmas modernizācijas tehniskā projekta izstrāde.2012
Rīgas TEC-1 elektroiekārtu un vadības, tvaika turbīnu, ūdenssildāmo katlu ŪK-1, 2 ēkas jumtu noteku elektroapsildes ierīkošana.2012
Rīgas TEC-1 jaunajā un vecajā energoblokā uzstādīto kompresoriekārtu apkope un remonts.2012
Rīgas HES pašpatēriņa iekārtu operatīvās informācijas un vadības sistēmas SCADA 0.4kV un 6KV nomaiņa.2012
Pļaviņu HES apkalpes un augšzoba galeriju applūšanas risku samazināšanas darbi.2012
Pļaviņu HES drenāžas sistēmas DS 16 nomaiņa.2012
Ķeguma HES-2 ēkas pamatnes galeriju un sūknētavu aprīkojuma rekonstrukcija.2012
Rīgas HES galeriju apgaismojuma un sūkņu vadības rekonstrukcija.2012
Rīgas HES augstspiediena kompresoru 1ASK, 2AS, 3ASK iekārtas tehniskā apkope.2012
Pļaviņu HES eļļas saimniecības rekonstrukcija.2011
Pļaviņu HES hidroagregātu AN1-AN10 bremzēšanas domkratu remonts.2011
Rīgas TEC-1 elektrodzinēju remonts.2011
Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5, 6, 7 gultņu un ESI sistēmas stacionāras eļļas attīrīšanas iekārtas izveidošana.2011
Rīgas HES augstspiediena kompresoru nomaiņa.2011
Rīgas TEC-2 krasta sūknētavas ventilācijas-apsildes sistēmas rekonstrukcija.2011
Ķeguma HES-2 aizvaru sakabes sistēmas modernizācija.2011
Ķeguma HES-2 ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcija.2011
Rīgas TEC-2 gaisa kompresoru stacijā gaisa atmitrinātāju (žāvētāju) uzstādīšana. 2010
HES, TEC spiestā gaisa kompresoriekārtu apkopes un avārijas remonta darbi.2010
Me olemme Enersense

Sazinieties ar mums

Vēlaties uzzināt vairāk par Enersense projektiem un pakalpojumiem?

Sazinieties ar mums!