Izveidot energoefektīvu un videi draudzīgu sabiedrību

Esiet sveicināti Enersense mājaslapā!

Mēs – SIA Enersense, esam starptautiskas enerģētikas un tehnoloģiju kompāniju grupas Enersense uzņēmums.

Mēs darbojamies saskaņā ar starptautiskiem kvalitātes standartiem ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.

SIA Enersense ir piešķirts starptautiski atzītas uzņēmumu novērtēšanas sistēmas kredītspējas sertifikāts “AA®”. Šāds sertifikāts apliecina, ka uzņēmumam ir labs kredītspējas līmenis.

Mūsu uzņēmuma darbības jomas ir augstsprieguma tīklu būvniecība, zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība, telekomunikāciju tīklu būvniecība, energoindustrija un ēku būvniecība.

Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektromontāža, uzturēšana, modernizācija, apkope, remonts šādos objektos:

 • augstsprieguma apakšstacijas, augstsprieguma gaisvadu līnijas, augstsprieguma kabeļu līnijas;
 • zemsprieguma un vidējā sprieguma kabeļu un gaisvadu elektrolīnijas, vidējā sprieguma apakšstacijas;
 • telekomunikācijas, radiosakaru un mobilo operatoru bāzes stacijas, iekārtas un antenas, mobilo sakaru torņi, elektronisko sakaru tīkli, optiskie un vara sakaru mobilie tīkli, telekomunikāciju kabeļu tīkli, radiosakaru torņi un masti, sakaru operatoru antenas torņos, iekšējie un ārējie telekomunikāciju tīkli, videonovērošanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas, apsardzes sistēmas, sakaru konteineri, ārtelpu telekomunikāciju skapji un konteineri;
 • mehāniskās iekārtas, elektroiekārtas un kontroles mēraparatūra (t.sk. sūkņi, palīgsistēmas, hidraulikas un spiestā gaisa sistēmas), cauruļvadu sistēmas, hidrotehniskās būves, hidrotehniskās iekārtas, betona virsmas, siltuma ražošanas iekārtas, ugunsdzēsības sistēmas, automatizētās kontroles sistēmas;
 • rūpnieciskās ēkas un publiskās ēkas;
 • inženierbūves.
 • Mēs veicam arī kompleksus projektēšanas, piegādes un montāžas darbus.

Sadarbojoties ar mums, Jūs iegūstat uzticamu biznesa partneri, kuram ir šādas, abpusēji izdevīgas priekšrocības:

 • starptautiska pieredze augstsprieguma tīklu, zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu, telekomunikāciju tīklu, kā arī energoindustrijas  un inženierbūvniecības objektu būvniecībā;
 • augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti;
 • kvalitatīvi padarīts darbs sadarbības līgumā noteiktajā termiņā;
 • konkurētspējīgas pakalpojumu izmaksas.
projektavimas

Sazinieties ar mums

Vēlaties uzzināt vairāk par Enersense projektiem un pakalpojumiem?

Sazinieties ar mums!
EmTEM pilvipohjainen, digitaalinen ja reaaliaikainen järjestelmä projektinhallintaan
Realizētie projekti

Augstsprieguma tīklu būvniecība

SIA Enersense projektē, uzstāda, uztur un atjauno augstsprieguma stacijas un elektrolīnijas un tīklus.

Lasīt vairāk
Telekomunikāciju tīklu būvniecība.
Realizētie projekti

Telekomunikāciju tīklu būvniecība

Kopā ar sadarbības partneriem SIA Enersense sniedz šādus elektronisko sakaru tīklu būvniecības pakalpojumus:

Lasīt vairāk
Energoindustrija.
Realizētie projekti

Energoindustrija

Saskaņā ar sadarbības partneru projektiem mēs veicam šādus darbus:

Lasīt vairāk
Zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība.
Realizētie projekti

Zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība

Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir konsultācijas, projektēšana, būvniecība, apkope, renovācija un remonts.

Lasīt vairāk
Ēku būvniecība.
Realizētie projekti

Ēku būvniecība

SIA Enersense sniedz šādus publisko un rūpniecisko ēku un inženierbūvju projektēšanas, būvniecības un pārbūves pakalpojumus:

Lasīt vairāk
Projekti: būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektroinstalācija, apkope, modernizācija.
Realizētie projekti

Projekti

Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektromontāža, uzturēšana, modernizācija, apkope, remonts šādos objektos:

Lasīt vairāk

Kvalitātes standarti

Mēs darbojamies saskaņā ar starptautiskiem kvalitātes standartiem ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.
Latvijas Būvniecības Gada Balva 2017.

Latvijas Būvniecības Gada Balva

3. vieta nominācijā Jauna inženierbūve par transformatoru apakšstacijas Skanste būvniecību Rīgā, Lapeņu ielā 22

Enersense (agrāk -Empower) grupas projekti

Enersense (agrāk -Empower) grupas projekti

Empower constructing the Tuovila-Vaskiluoto landscape poles "Vaskilinnut"

Enersense (agrāk -Empower) grupas projekti

Salo, Märynummi Wind Power

Me olemme Enersense

Sazinieties ar mums

Vēlaties uzzināt vairāk par Enersense projektiem un pakalpojumiem?

Sazinieties ar mums!