Telekomunikāciju tīklu būvniecība

Kopā ar sadarbības partneriem SIA Enersense sniedz šādus telekomunikāciju sistēmu un  tīklu būvniecības pakalpojumus:

  • mobilo operatoru bāzes staciju apsekošana, ierīkošana un modernizācija;
  • radiosakaru torņu, mastu un sakaru aparatūras konteineru apsekošana, būvniecība un uzturēšana;
  • arējo un iekšējo optisko un vara kabeļu telekomunikāciju tīklu projektēšana, ierīkošana un būvniecība;
  • videonovērošanas sistēmu ierīkošana un uzturēšana;
  • ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu ierīkošana;
  • apsardzes sistēmu ierīkošana;
  • piekļuves kontroles sistēmu ierīkošana;
  • datu pārraides tīklu ierīkošana.

Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvniecībā realizētie projekti

Projekta nosaukumsGads
SIA “Tele2” un SIA “Bite Latvija” 5G ierīkošana Latvijā2022 - pašlaik
SIA “Tele2” LTE bāzes staciju modernizācijas darbi. 2021-pašlaik
5G ierīkošanas darbi Somijā.2021-pašlaik
AS "Augstsprieguma tīkls" apakšstaciju apsardzes sistēmas modernizācija.2021
VASES pirmais Radionovērošanas punkta tornis Latvijā; Tele2 200 gab.+ torņu un mastu izbūve Latvijā2016-2021
VAS "Elektroniskie sakari" Radiomonitoringa punkta "Liepāja" projektēšana un būvniecība.2020
SIA "Ramda Mast" sakaru torņa izbūve Gaujā, Carnikavas novadā. 2020
Mobilo telekomunikāciju bāzes staciju (torņi/masti) tehniskā apkope un remonts.2019-2020
AS ”Latvenergo” radiotorņa un saistītās infrastruktūras projektēšana un izbūve Helēnas ielā, Alūksnē. 2019
AS ”Latvenergo” radiotorņa un saistītās infrastruktūras projektēšana un izbūve Madlienā, Ogres novadā.2019
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" radio un TV apraides mastu projektēšana un izbūve Viļakas un Krāslavas novados. 2019
AS ”Latvenergo” radiotorņa un saistītās infrastruktūras projektēšana un izbūve Aglonā.2018
LR Aizsardzības ministrijas torņu un mastu pārbaude un apkope.2018 -2020
SIA ”Saliena” optiskā kabeļa trases projektēšana un izbūve Piņķos, Babītes novadā. 2016
AS ”Latvenergo” Rīgas HES lokālā datu pārraides kabeļu tīkla (LAN) un garantētās elektrobarošanas kabeļu tīkla paplašināšana - projektēšana un izbūve. 2016
AS”Latvenergo” radiotorņa un saistītās infrastruktūras projektēšana un izbūve Dobelē. 2015
AS ”Latvenergo” radiotorņu tehniskās apsekošanas un remonta pakalpojumu sniegšana. 2014-2015
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra maģistrālās sakaru līnijas sakaru torņa projektēšana un būvniecība Mednieku ielā, Ogrē. 2014
AS ”Latvenergo” apakšstacijas "Priedaine" telekomunikāciju daļas rekonstrukcija. 2013
SIA ”Saliena infrastructure” optiskās sakaru kabeļu līnijas izbūve Salienas ielā, Babītes novadā. 2012
SIA ”Tele2” sakaru mastu, torņu un bāzes staciju izbūve. 2005-pašlaik
Me olemme Enersense

Sazinieties ar mums

Vēlaties uzzināt vairāk par Enersense projektiem un pakalpojumiem?

Sazinieties ar mums!