Ēku būvniecība

SIA Enersense sniedz šādus publisko un rūpniecisko ēku un inženierbūvju projektēšanas, būvniecības un pārbūves pakalpojumus:

  • ēku un inženierbūvju pamatu izbūve;
  • ēku karkasu izbūve;
  • monolītā betona konstrukciju būvniecība un atjaunošana;
  • metālkonstrukciju montāža;
  • ēku pārsegumu un jumta konstrukciju montāža, izbūve un pārbūve;
  • ēku sienu siltināšana un apdare;
  • ēku iekšējie un ārējie apdares darbi;
  • ārējo inženierkomunikāciju tīklu un pievadu izbūve;
  • iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūve;
  • teritoriju labiekārtošanas darbi.

Ēku būvniecībā un inženierbūvniecībā realizētie projekti

Projekta nosaukumsGads
Saliekamo un betonējamo pamatu izbūve Igaunijas līnijā L353, kopējais apjoms ~100km posms, pasūtītājs Enersense AS2023 - pašlaik
Pļaviņu HES ēkas kreisā krasta kāpņu telpas Nr.3 un labā krasta balstā esošo kāpņu Nr.26 atjaunošanu. Kāpņu telpas lifta demontāža. Injekciju veikšana dzelzsbetona sienām2021-2022
AS "Latvenergo" Aiviekstes HES ēku renovācija2021
Jaunbūvējamas 150 kV augstsprieguma līnijas balstu pamatu izbūve Pitea novadā Zviedrijā.2020-2021
AS "Augstsprieguma tīkls" 330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" bāzes ēkas pārbūve; Telpu pārbūve, pamatu un fasāžu siltināšana un apdare, jumta konstrukciju atjaunošana un jumta seguma nomaiņa, lietus ūdens novadsistēmas atjaunošana; Pasūtītājs: AS “Augstsprieguma tīkls”; 2020
AS "Augstsprieguma tīkls" Kurzemes loka 110kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Rīga (Imanta), pastiprinot ar 330kV līniju, 110/330kV līnija posmā no nozarojuma uz a.st. “Tukums” līdz nozarojumam uz a.st. “Ķemeri”, līdz a.st. “Ķemeri” un līdz atzarojumam uz a.st. “Sloka”; balstu pamatu izbūve, t.sk. pāļu izbūve, balstu konstrukciju montāža;2018-2019
AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgas loka 110/10 kV transformatoru apakšstacijas „Skanste” ēkas un saistītās infrastruktūras izbūve.2015 -2017
AS "Sadales tīkls" apakšstacijas "Krasts" vadības ēkas un saistītās infrastruktūras izbūve.2014
AS "Sadales tīkls" 110/20/10 kV apakšstacijas Nr.46 „RAF" 10 kV sadales rekonstrukcija. Vadības ēkas būvniecība, ceļu un laukumu izbūve, apkures un ventilācijas, ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas un apsardzes signalizācijas izbūve.2014
SIA "ENERCOM" montāžas laukuma Nr.10 un pievadceļa izbūve no ass Nr.11 pa asi Nr.12 no PK 0+00 līdz PK 0+31 objektā "Vēja ģeneratora parks: Dundagas novadā, Talsu rajonā, "Muņu Grabi". Ceļa un laukuma izbūve.2014
Meliorācijas darbu veikšana AS "Latvijas elektriskie tīkli" apakšstacijā Nr. 77 „Valka". Lietus ūdens kanalizācijas izbūve un drenāžas darbu veikšana.2014
AS "Sadales tīkls" 110/10 kV apakšstacijas Nr.101 „Krasts" 10 kV sadales paplašināšana, 3. un 4. sekcijas ēkas izbūve un slēgiekārtu uzstādīšana. Vadības ēkas būvniecība, ārējā lietus ūdens kanalizācijas izbūve, ceļu un laukumu izbūve, žoga izbūve. Apkures un ventilācijas, ugunsgrēka atklāšanas signalizācija un apsardzes signalizācijas izbūve.2014
SIA "BSW LATVIA" kabeļkanālu izbūves un armētas pamatplātnes izbūves darbi Granīta ielā 24, Rumbulā, Stopiņu novadā . Kabeļkanālu izbūves un armētas pamatplātnes izbūves darbi.2014
AS "Sadales tīkls" 110/20/10 kV apakšstacijas Nr.135 „Priedaine" 20 kV un 10 kV sadalnes rekonstrukcija. Vadības ēkas būvniecība, ceļu un laukumu izbūve, apkures un ventilācijas, ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas un apsardzes signalizācijas izbūve.2013-2014
SIA "Latvijas energoceltnieks" vadības ēkas izbūves darbi apakšstacijā „Ventspils". Vadības ēkas rekonstrukcija (pacelto grīdu izbūve, durvju un logu nomaiņa, kosmētiskais remonts), inženierkomunikāciju izbūve. Portālu pamatu izbūve uz mikropāļiem. 330 kV portālu pamatu izbūve uz dzenamiem pāļiem. Autotransformatoru bedru un pamatu izbūve ar lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi. Šuntēkas izbūve un šunta reaktoru pamatu izbūve.2013
Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa-Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju. Pamatu izbūve zem elektropārvades līnijas balstiem.2013
AS Rīgas brīvostas pārvaldes metāla speciālā pārejas balsta PS-90 Nr.13 Kundziņsalā pamatu kapitālais remonts.2012
Projektēšana, celtniecība un montāžas darbu veikšana transformatora TNr.2 nomaiņai AS "Latvijas elektriskie tīkli" apakšstacijā "Smiltene". Betonēšanas darbi, āra kanalizācijas izbūve, eļļas uztvērējbedres izbūve ar drenāžas laukumu.2012
AS "Latvijas elektriskie tīkli" apakšstacijas "Lauma" vadības un 6 kV slēgtās sadales ēkas jumta remonts.2012
AS "Latvijas elektriskie tīkli" a/st. Nr.60 "Grobiņa" ūdensvada un kanalizācijas sistēmu sakārtošana.2012
Atsevišķu AS "Latvenergo" būves elementu sakārtošana Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā. Sētas remonts, betonēšana, fasādes vēsturiskā apmetuma atjaunošana, bruģēšanas darbi.2012
AS "Sadales tīkls" CR slēgtās transformatoru apakšstacijas remonta darbu veikšana objektā a/st.41, Slokas ielā Dubultos, Jūrmalā. Drenāžas izveidošana, pamatu apmešana un hidroizolācijas izveidošana, betona apmaļu betonēšana ap ēku, kabeļu kanālu remonts.2012
SIA "TELE2" Tehniskā centra būvniecība Bieķensalas ielā 4, Rīgā. Metāla konstrukciju montāža, telpu remontdarbi, durvju montāža, inženierkomunikāciju izbūve un pārbūve, jumta remonta darbi.2012
Celtniecības un montāžas darbi AS "Latvijas elektriskie tīkli" apakšstacijā "Skulte". Apakšstacijas rekonstrukcija, vadības ēkas remontdarbi, transformatoru pamatu un portāla pamatu betonēšana un montāža, žoga izbūve, ceļa izbūve un apzaļumošanas darbi.2012
AS "Sadales tīkls" DR Tukuma nodaļas TP-7809, Transformatoru apakšstaciju būvkonstrukciju uzturēšanas remontdarbi. KTPN betona kāju (4 gab.) atjaunošana, KTPN metāla konstrukciju krāsošana.2012
SIA "CMC" pamatņu zem vēja ģeneratoriem K1, K2, K3, K4, K5 vēja elektrostaciju parkā "Platenes pļavas" (5 pamatnes) piebetonējums ar nerūkošo javu. Gruntsūdeņu pazemināšana, blietētas šķembas pamatnes izveidošana, armatūras režģžoga izbūve un sajūgšana ar pāļu stiegrojumu, enkurskrūvju bloka montāža un izbūve, Peri veidņu montāža, pamatu konstrukciju betonēšana ar nepārtrauktās betonēšanas metodi, pamatu zemējuma izbūve, pamata hidroizolācijas uzklāšana, enkurskrūvju bloka aizpildīšanu ar bezrukuma javu pēc ģeneratoru stobra montāžas, vēja ģeneratoru teritorijas žoga izbūve un teritorijas labiekārtošana.2011-2014
SIA "CMC" pamatņu zem vēja ģeneratoriem P1, P2, P3, P4 vēja elektrostaciju parkā "Platenes pļavas" (4 pamatnes) piebetonējums ar nerūkošo javu. Gruntsūdeņu pazemināšana, blietētas šķembas pamatnes izveidošana, armatūras režģžoga izbūve un sajūgšana ar pāļu stiegrojumu, enkurskrūvju bloka montāža un izbūve, Peri veidņu montāža, pamatu konstrukciju betonēšana ar nepārtrauktās betonēšanas metodi, pamatu zemējuma izbūve, pamata hidroizolācijas uzklāšana, enkurskrūvju bloka aizpildīšanu ar bezrukuma javu pēc ģeneratoru stobra montāžas, vēja ģeneratoru teritorijas žoga izbūve un teritorijas labiekārtošana.2011-2014
AS "Latvijas elektriskie tīkli" 110/20 kV apakšstacijas Nr. 269 "Pope" būvniecība. Vadības ēkas būvniecība, nožogojuma būvniecība, transformatoru pamatu būvniecība, eļļas kanalizācijas izbūve, eļļas seperatoru un eļļas savācējbedres izbūve, apakšstacijas pievadceļu izbūve.2011
AS „Liepājas metalurgs" D-S VC 110/33/8 kV apakšstacijas būvniecība. Vadības ēkas būvniecība (110, 33 kV ĀSI, 8 kV ISI vadības ēka), nožogojuma būvniecība, iekārtu pamatu būvniecība, transformatoru pamatu būvniecība, eļļas kanalizācijas izbūve, eļļas seperatoru un eļļas savācējbedres izbūve.2010 -2011
AS "Latvenergo" Kanalizācijas sistēmas remonts Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā. Saimnieciskās kanalizācijas montāža, lietus kanalizācijas montāža, demontāžas un celtniecības darbi. 2011
AS "Sadales tīkls" CR nepieciešamo transformatoru apakšstaciju TP-8026 „Stūrīši", Allažu pagasts, Siguldas novads remontdarbu defektu novēršana. Drenāžas skalošana, grīdas betonēšana. 2010
AS "Latvenergo" iekšējā ūdensvada remonts ražošanas bāzē Krustpils ielā 15, Rīgā. Ūdensvada rekonstrukcija un piekārto griestu demontāža un montāža.2010
AS "Latvenergo" Administratīvās ēkas Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 ūdensvada remonta būvdarbi. Ūdensvada rekonstrukcija un piekārto griestu demontāža un montāža.2010
Valsts meža dienesta uguns novērošanas torņu rekonstrukcija. Metāla konstrukciju attīrīšana un krāsošana, betona pamatu betonēšana, torņu mājas izgatavošana un montāža.2010-2011
Vecumnieku novada domes Bārbeles tautas nama ēkas rekonstrukcija. Jumta konstrukciju un jumta seguma nomaiņa. Zemes siltumsūkņa uzstādīšana un apkures sistēmas nomaiņa. Fasādes remonta darbi un fasādes siltināšanas darbi. Kosmētiskais remonts.2010
AS "Sadales tīkls" apakšstacijas Nr. 121 „Carnikava" 20 kV slēgiekārtas rekonstrukcija. Jaunas ēkas būvniecība, 20 kV ISI izbūve ABB slēgiekārtas montāža 26 ligzdām, 20 kV kabeļu un kabeļbalstu montāža, KL pārbūve.20 kV sadales ēka, iekārtu uzstādīšana.2009
AS "Augstsprieguma tīkls" 110/10 kV apakšstacijas „Matīss" būvniecība. Projekta izstrāde, 110/10 kV ISI ēkas būvniecība, 110 kV elektroiekārtas un RAA piegāde, 10 kV elektroiekārtas piegāde, elektromontāžas darbu veikšana, transformatoru 32 MVA 110/10 kV montāža – 2 gab.2008 -2009
AS "Augstsprieguma tīkls" apakšstacijas Nr. 135 „Priedaine" vadības ēkas ārdurvju nomaiņa Jūrmalā, Bražciemā.2009
AS "Augstsprieguma tīkls" Apakšstacijas Nr. 18 „Šķirotava" vadības ēkas jumta remonta darbi.2009
AS "Latvenergo" Elektroenerģijas un ūdens/kanalizācijas pieslēguma vietu izbūve Energoefektivitātes centrā, Jūrmalā, Jomas ielā 4.2009
AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ar spiediena devēju aprīkoto pjezometrisko urbumu trīsvirzienu ūdens plūsmas krānu remonta darbi.2009
AS "Latvenergo" Administratīvās ēkas Rīgā, Pulkveža Brieža 12, kāpņu telpas remonts 230 kv.m un transportdaļas telpas remonts.2008
Rīgas Stradiņa universitātes Hipokrāta auditorijas rekonstrukcija. Auditorijas 180 kv.m iekšējās apdares pilnīga pārbūve, elektrotīklu un vājstrāvas tīklu izbūve, ventilācijas sistēmas izbūve, mēbeļu piegāde un video aparatūras uzstādīšana.2008
Me olemme Enersense

Sazinieties ar mums

Vēlaties uzzināt vairāk par Enersense projektiem un pakalpojumiem?

Sazinieties ar mums!